In het niercentrum komen kinderen met chronisch nierfalen, die een niervervangende therapie nodig hebben: hemodialyse of peritoneaal dialyse.

NIercentrum kinderen