• Buisjes voor de ademtest

    Bij bepaalde maag- en darmproblemen doen we een ademtest. Voor en tijdens de ademtest mag je niet eten.

  • Kind blaast in buisje tijdens de ademtest

    Bij de ademtest blaas je in buisjes. De lucht wordt dan verder onderzocht in het laboratorium.

  • Het klokje toont hoe lang je tussen elk buisje moet wachten.

    Je moet in een aantal buisjes blazen. Tussen elk buisje moet je elke keer 30 minuten wachten. Als de volledige test is afgelopen, krijg je boterhammen.